Varukorgen är tom

HEM / Kundtjänst / Installationssmart Villkor

Installationssmart Villkor

Gäller alla Installerat och klart erbjudanden

Våra åtaganden förutsätter följande:

Kund är berättigad till ROT-avdrag. 
Befintlig utrustning hos kunden såsom ventiler mm för avstängning av system/medier skall finnas i funktionsdugligt skick.
Att befintliga installationer uppfyller gällande regler och krav. 
Byggtekniska åtgärder ej krävs. 
Ingen förändrad av befintlig rördragning krävs. 
Oförutsett ej dyker upp, oförutsett såsom exempelvis: befintlig vattenskada eller felaktigheter i befintligt system. 
Att ej fel finns i befintlig byggkonstruktion. 
Elinstallation ingår ej. 

I väggar skall det finnas erforderligt underlag för infästning. 
Att installationen sker max 1,5 mil från något av våra etableringar/kontor. 
Alla tappvatteninstallationer förutsätter att vi kan ansluta mot kopparrör. 
Eventuell asbestsanering ingår ej. 
Befintliga golv skall ha erforderligt tätskikt.

Kompletterande villkor för specifika produkter 

Dusch, köks och övriga blandare

Blandare som skall bytas ut förutsätts vara av etthålsmodell. 
Svensk standard på befintlig duschblandare gäller, alltså c-c 160mm. 
Om ny blandare kräver el förutsätts att erforderlig el finns framdraget enligt gällande regler. 
Vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten, vilket innebär: 
I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.

Utrymmen i dusch/bad 

Golvbrunn förutsätts ha oförändrad plats.
Befintliga ledningar ej finns dragna efter golv. 
Om badkar skall installeras förutsätts befintlig golvbrunn finnas i rätt läge. 
Badkarspriser gäller ej utbyte av inbyggda badkar. 
Befintligt badkar får väga max 55kg. 
Väggar skall vara raka.

Vattenutkastare 

Vårt åtagande gäller vid utbyte av befintlig vattenutkastare med max 300mm väggtjocklek.

Byte av WC 

WC skall vara av golvstående modell. 
Befintligt avlopp skall vara placerat minst 9,5cm mellan centrum rör och till vägg. 
Avloppsrörets diameter ska vara 110 mm. 
Befintligt spillvattenledning skall vara 110mm och ej kräva åtgärd såsom kapning. Endast montering av WC manschett ingår. 

Handdukstorkar 

Om el skall installeras skall det finnas framdraget till handukstork.  
Erforderlig jordfelsbrytare finns installerat enligt gällande regler. 
Placeras endast enligt regler i Säker Vatten.

Fritidstoaletter av förbränningsmodell 

Toalett förutsätts monteras mot yttervägg och uteluftsrör dras genom vägg och upp på yttervägg, max 3 meter högt. 
Erforderlig el skall finnas framme vid toalettens placering.

Värmepumpar av luft/luft modell

Avstånd mellan ytter och innerdel maximalt 3 m.
Håltagning skall kunna utföras utan kärnborrningsutrustning och max 600mm. Demontering av befintlig värmepump ingår ej.
Dränage för kondensvatten från utomhusdel utföres av kund.
Erforderlig el skall finnas framdraget till enheten (ute eller inne beroende på modell).

Utbyte av befintlig varmvattenberedare 

Placering lika tidigare varmvattenberedare. 
Erforderlig golvbrunn skall finnas vid varmvattenberedaren placering. 
El från tidigare installation skall kunna användas utan ledningsdragning. 
Ny beredare måste ha röranslutningar placerade lika befintlig beredare, avseende topp eller botten. 
Erforderlig takhöjd krävs. 
Lättillgänglig och nog stor intransportsväg skall finnas, dock max 10 trappsteg i rak trappa. 
Beställaren sköter skydd/täckning av golv och dylikt. 

Diskmaskinsavstängning 

Diskmaskinen skall vara i anslutning till diskbänkskåp. 
Diskmaskinsavstängningen ska vara synlig ovan bänk och skall vara lätt åtkomlig. Placeras med fördel i närheten av din köksblandare. 
Åtkomst för ventil som monteras i diskbänksskåp skall finnas. 

Om ny diskmaskinsavstängning  kräver el förutsätts att erforderlig el finns framdraget till diskbänkskåp enligt gällande regler. 
Vid montering av ny diskmaskinsavstängning ska installation ske enligt Säker Vatten, vilket innebär: 

I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas.
Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar. 

Gällande branschreglerna Säker Vatten så är utbildade, certifierade och följer det regelverket  

Branschreglerna är ryggraden för säkra vatteninstallationer 

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett kvalitetssystem som säkerställer att de färdiga installationerna uppfyller kraven i Boverkets byggregler och Konsumenttjänstlagens krav på fackmässighet.
Installationer utförda enligt branschreglerna uppfyller också de flesta försäkringsbolags villkor för ersättning av vattenskador. 

Branschregler Säker Vatteninstallation ställer krav på det tekniska utförandet av installationerna, produkterna som ska användas och på kunskaperna hos de personer och företag som utför arbetet. 

Branschregler Säker Vatteninstallation är framtagna av VVS-företag, VVS-konsulter, branschorganisationer, experter från högskolor, myndigheter, försäkringsbolag, byggföretag och leverantörer av VVS-produkter.
De bygger på de senaste rönen och branschens erfarenheter om vad som kan orsaka bygg- och vattenskador, brännskador, förgiftning och mikrobiell tillväxt, framför allt legionella.

"Tjänsteerbjudandet på installationssmart.se kan variera bland våra certifierade bolag. Kontakta oss för att säkerhetsställa tjänsteutbudet."

Kontakta din VS-installatör

Hittar du inte en produkt eller behöver du hjälp att välja rätt? Här kan du kontakta din närmaste VS-installatör.

Hitta våra installatörer

Kontakta oss

Hittar du inte en produkt eller behöver du hjälp att välja rätt?

  Hitta din lokala VS-installatör

Nyhetsbrev

Copyright © 2022 Installerat och Klart  |  Sitemap |  Allmänna Villkor  |  Cookies |  Powered by SitesmartQ